Splošni pogoji

Zasebna specialistična ambulanta za zobno in čeljustno ortopedijo
Tadeja Kramarič-Čizmazija je na podlagi Zakona o avtorskih in
sorodnih pravicah(ZASP) nosilec materialnih avtorskih pravic nad
vsebinami na vseh svojih internetnih straneh in podstraneh (besedil,
fotografij in ostalega). Brez pisnega dovoljenja je kopiranje,
prepisovanje ali razmnoževanje kateregakoli dela ali celote v
komercialne namene prepovedana. Izjemoma se po Zakonu ZASP
(48.,49.,50. in 51. čl.) dovojuje uporaba pisnih navodil za paciente, da
jih uporabljajo za zasebno, nekomercialno uporabo.