Prvi obisk pri ortodontu

Prvi obisk pri ortodontu je informativne narave in je namenjen temu, da pridobite kar največ informacij o vrsti in naravi nepravilnosti in možnih načinih zdravljenja oziroma korekcije nepravilnosti, ne glede na to, ali vas je na nepravilnost opozoril vaš zobozdravnik  ali pa ste se za pregled odločili na lastno željo.

Zdravljenje z napotnico

Kadar je pri otrocih in mladini do dopolnjenega šestnajstega leta starosti na nepravilnost opozoril zobozdravnik ter izdal napotnico, je plačnik zdravljenja zdravstveno zavarovanje ,če je izmerjena teža napake več kot 16 točk po Eisman indeksu.
Na prvem pregledu napako ocenimo glede na prisotnost intraoralnih znakov, kar je podlaga za vpis na čakalni seznam, ker so možnosti zdravljenja zaradi prevelikega povpraševanja omejene. Dobro pa je vedeti, da so ,kadar gre za čeljustne nepravilnosti, ki se z rastjo poslabšajo, rezultati kasnejšega zdravljenja lahko veliko slabši oz. je zdravljenje lahko zahtevnejše in dražje. 

ORTODONTSKA NAPOTNICA  je TRAJNA. To pomeni, da jo ortodont lahko uporabi za zdravljenje, ko ugotovi potrebo po zdravljenju in na podlagi potrebnih preiskav izdela pisni načrt zdravljenja, ki ga pred pričetkom zdravljenja podpišeta ortodont in starši oz.skrbniki mladoletne osebe in tako za vsak nadaljnji kontrolni pregled ni potrebno k zobozdravniku po novo napotnico. V načrtu zdravljenja je opredeljen način zdravljenja, potrebni pripomočki-aparati in čas trajanja zdravljenja. Navadno gre za večletno zdravljenje. Ko ortodont ugotovi, da so cilji zdravljenja doseženi, se z vstavitvijo vzdrževalnih aparatov zdravljenje konča, napotnica pa za nadaljnje kontrolne preglede nošenja vzdrževalnih aparatov lahko velja še do tri leta, če so  navodila o nošenju upoštevana. Na obstoječo napotnico v času vzdrževanja in tudi kasneje ( če se je morda stanje zaradi še obstoječe funkcionalne motnje ali kateregakoli drugega vzroka spremenilo) ni več mogoče pričeti nove obravnave oz. zdravljenja. 

Samoplačniško zdravljenje

Pri odraslih, starejših od 18 let, zdravstvena zavarovanja stroškov ortodontskega zdravljenja zaenkrat ne pokrijejo. Zato se ortodont skupaj s pacientom na podlagi pregleda in potrebnih diagnostičnih preiskav,  želja ter pričakovanj in seveda možnosti zdravljenja, ki jih je lahko več, odloči o najprimernejšem načinu zdravljenja. Posledično je cena zdravljenja in s tem način plačila prilagojen vsakemu posamezniku in jo oblikujemo na individualni ponudbi pred pričetkom zdravljenja.