Čakalne dobe

ČAKALNE DOBE ( zdravljenje na napotnico)  ( zadnja posodobitev : marec 2024 )               

Čakalna doba za Ortodontski pregled-prvi (vsz 1032P ) : marec 2028 (st. nujnosti redno), januar 2028 (hitro), st. nujnosti zelo hitro v ortodontiji ni.

Čakalna doba na začetek zdravljenja pa je  4 leta od prvega pregleda ( st. nujnosti redno in hitro ), oz. takoj (če je življenjsko ogrožujoče stanje ali sveža poškodba) .                                                                                          

OP.: Pri pacientih z označeno stopnjo nujnosti na napotnici (prednostni kriterij), se zdravstvena storitev izvede v skladu s Pravilnikom o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov ter v skladu s strokovnimi  doktrinarnimi smernicami na področju ortodontije.

PRED VPISOM JE POMEMBNO VEDETI  :

Ob vpisu v čakalni seznam algoritem določi okvirno čakalno dobo in na podlagi tega določi OKVIRNI TERMIN STORITVE. Natančen termin vam bomo sporočili mi pribl. 14 dni pred predvidenim datumom storitve ( to je takrat, ko bo storitev zagotovo že izvedena pri osebi , vpisani na čakalnem seznamu pred vami.) Če bo oseba na predvidenem pregledu že dopolnila 16 let, zdravljenja ne bo mogoče več izvajati na napotnico. Število na novo obravnavanih oseb v enem letu ( trenutno 60 na leto) je odvisno od višine sredstev, ki jih prejmemo od plačnika storitev ( Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ), cen potrebnega materiala za izvedbo storitev in težavnosti posameznega zdravljenja. Težje ko je zdravljenje ene osebe in dlje časa  ko traja, dražje je. Posledično je lahko v zdravljenju naenkrat manj oseb. Zdravljenje rastnih nepravilnosti je učinkovito le v času rasti. Najugodnejši čas je v času menjave mlečnih zob.

Odgovorna oseba za vodenje in upravljanje čakalnih seznamov je Tadeja Kramarič-Čizmazija, dr.dent.med.,spec.  (tadeja.kramaric@gmail.com)                  
Najkrajše čakalne dobe so dostopne na spletni strani
ZZZS in na portalu  https://cakalnedobe.ezdrav.si                                                                                                                                                                   

                      Možne oblike naročanja na prvi pregled  (VSZ 1032P):   

osebno naročanje    (  NE PRIPOROČAMO, le po predhodni določitvi točnega termina obiska  )  

po pošti                      NE PRIPOROČAMO zaradi možnosti izteka veljavnosti napotnice)

po telefonu             02 535 1065   ali   041 746 065       (za pridobivanje informacij o naročanju in prostih terminih)  

elektronskih medijih  info@ortodontijams.si          tadeja.kramaric@gmail.com           www.ortodontijams.si   

                                                 ( predvsem za pridobivanje informacij o prostih terminih in čakalnih dobah)

 PRIPOROČENA OBLIKA NAROČANJA v primeru, da imate NAPOTNICO je naročanje preko portala   https://narocanje.ezdrav.si  . Omogočeno je 24 urno neprekinjeno naročanje.                                                         

              OPOZORILO !!

Naša ambulanta je s številom trenutno vpisanih oseb na čakalni seznam in glede na obstoječe kapacitete ambulante presegla vse razpoložljive možnosti za začetek zdravljenja za najmanj naslednjih sedem let.

Zato je pri naročanju z napotnico  potrebno  vedeti , da ste  z vpisom prevzeli vsa tveganja in ste se strinjali  z obstoječo čakalno dobo, ki  presega dopustno in lahko zelo vpliva na možnosti in uspešnost zdravljenja . Prav tako pa tudi ne zagotavljamo več da bo do zdravljenja sploh prišlo ( starost ortodonta! Obstaja realna možnost, da bo ambulanta obratovala še največ šest let ). 

V primeru, da želite, da vas na čakalni seznam vpišemo mi, je poleg ZZZS ŠTEVILKE  in ŠTEVILKE NAPOTNICE  osebe potrebno izpolniti IZJAVE, DA SE STRINJATE Z NAŠO ČAKALNO DOBO, ki presega dopustno in z vsemi posledicami ( zdravstvenimi in finančnimi ), ki iz tega izhajajo. Brez teh izjav vas na čakalni seznam  žal ne moremo uvrstiti.