Čakalne dobe

ČAKALNE DOBE ( zdravljenje na napotnico)  

(zadnja posodobitev : november 2021 )   !! PODATKI SE DNEVNO SPREMINJAJO.

 Čakalna doba za Ortodontski pregled-prvi (vsz  1032P )

 • s stopnjo nujnosti zelo hitro: januar 2022 (ogrožajoče stanje, poškodba)
 • s stopnjo nujnosti hitro:  julij 2024
 • s stopnjo nujnosti redno: januar 2025

 

 Čakalna doba za Ortodontski pregled-začetek zdravljenja (vsz 1032Z )

 • s stopnjo nujnosti zelo hitro: takoj po pregledu (če se stopnja na pregledu potrdi)
 • stopjo nujnosti hitro :  okvirno 3 leta od pregleda (če se stopnja na pregledu potrdi)
 •  s stopnjo nujnosti redno :  okvirno 3 leta od pregleda                                                                                             

     

OP.: Pri pacientih z označeno stopnjo nujnosti na napotnici (prednostni kriterij), se zdravstvena storitev izvede v skladu s Pravilnikom o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov ter v skladu s strokovnimi  doktrinarnimi smernicami na področju ortodontije.

PRED VPISOM JE POMEMBNO VEDETI  :

Ob vpisu v čakalni seznam algoritem določi okvirno čakalno dobo in na podlagi tega določi OKVIRNI TERMIN STORITVE. Natančen termin vam bomo sporočili mi pribl. 14 dni pred predvidenim datumom storitve ( to je takrat, ko bo storitev zagotovo že izvedena pri osebi , vpisani na čakalnem seznamu pred vami.)

Če bo oseba na predvidenem pregledu že dopolnila 16 let, zdravljenja ne bo mogoče več izvajati na napotnico.

Število na novo obravnavanih oseb v enem letu ( trenutno 60/ leto) je odvisno od višine sredstev, ki jih prejmemo od plačnika storitev ( Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ), cen potrebnega materiala za izvedbo storitev in težavnosti posameznega zdravljenja. Težje ko je zdravljenje ene osebe in dlje časa  ko traja, dražje je. Ker se je materaial za zaščito pred infekcijami, posebaj pred okužbo s Covid 19 , ki ga uporabljamo pri izvedbi storitev, močno podražil in ga na osebo porabimo več, se zdravljenje po osebi draži in s tem manjša število obravnav, kar posledično pomeni podaljšanje čakalnih dob.

Zdravljenje rastnih nepravilnosti je učinkovito le v času rasti. Najugodnejši čas je v času menjave mlečnih zob.

Odgovorna oseba za vodenje in upravljanje čakalnih seznamov je Tadeja Kramarič-Čizmazija, dr.dent.med.,spec. 

                      (tadeja.kramaric@gmail.com)                  


Najkrajše čakalne dobe so dostopne na spletni strani ZZZS
in na portalu  https://cakalnedobe.ezdrav.si                                                                                                                                                                   

      Možne oblike naročanja na prvi pregled  (VSZ 1032P):

 • OSEBNO NAROČANJE V ORDINACIJI  zaradi epidemioloških razmer NI MOGOČE  , za kar se vam opravičujemo  !   
 • po pošti  ( NE PRIPOROČAMO za naročanje z napotnico, zaradi možnosti izteka veljavnosti napotnice)
 • po telefonu 02 535 1065 ali 041 746 065
 • po elektronskih medijih
     info@ortodontijams.si               tadeja.kramaric@gmail.com                www.ortodontijams.si
 • e-naročanje   PRIPOROČENA OBLIKA NAROČANJA Z NAPOTNICO (v delovnem času ambulante)                                                                                                         https://narocanje.ezdrav.si/

              POMEMBNO !!

Pri naročanju z napotnico je potrebno  vedeti , da ste se  z vpisom strinjali  z obstoječo trenutno čakalno dobo, ki  zelo presega dopustno .