Čakalne dobe

ČAKALNE DOBE ( zdravljenje na napotnico)  ( zadnja posodobitev : jan. 2023 )   !! Podatki se dnevno spreminjajo !

Čakalna doba za Ortodontski pregled-prvi (vsz  1032P )  marec 2026 ( st. nujnosti redno), junij 2025 (hitro), marec 2023 (zelo hitro)

Čakalna doba za Ortodontski pregled-začetek zdravljenja (vsz 1032Z )  3 leta od pregleda ( st. nujnosti redno in hitro ), takoj ( če se potrdi st. nujnosti zelo hitro - življenjsko ogrožujoče stanje ali sveža poškodba)                                                                                           

OP.: Pri pacientih z označeno stopnjo nujnosti na napotnici (prednostni kriterij), se zdravstvena storitev izvede v skladu s Pravilnikom o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov ter v skladu s strokovnimi  doktrinarnimi smernicami na področju ortodontije.

PRED VPISOM JE POMEMBNO VEDETI  :

Ob vpisu v čakalni seznam algoritem določi okvirno čakalno dobo in na podlagi tega določi OKVIRNI TERMIN STORITVE. Natančen termin vam bomo sporočili mi pribl. 14 dni pred predvidenim datumom storitve ( to je takrat, ko bo storitev zagotovo že izvedena pri osebi , vpisani na čakalnem seznamu pred vami.) Če bo oseba na predvidenem pregledu že dopolnila 16 let, zdravljenja ne bo mogoče več izvajati na napotnico. Število na novo obravnavanih oseb v enem letu ( trenutno 60/ leto) je odvisno od višine sredstev, ki jih prejmemo od plačnika storitev ( Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ), cen potrebnega materiala za izvedbo storitev in težavnosti posameznega zdravljenja. Težje ko je zdravljenje ene osebe in dlje časa  ko traja, dražje je. Posledično je lahko v zdravljenju naenkrat manj oseb. .Zdravljenje rastnih nepravilnosti je učinkovito le v času rasti. Najugodnejši čas je v času menjave mlečnih zob.

Odgovorna oseba za vodenje in upravljanje čakalnih seznamov je Tadeja Kramarič-Čizmazija, dr.dent.med.,spec.  (tadeja.kramaric@gmail.com)                  
Najkrajše čakalne dobe so dostopne na spletni strani
ZZZS in na portalu  https://cakalnedobe.ezdrav.si                                                                                                                                                                   

                      Možne oblike naročanja na prvi pregled  (VSZ 1032P):   

osebno naročanje    (  NI MOGOČE  )  

po pošti                      NE PRIPOROČAMO zaradi možnosti izteka veljavnosti napotnice)

po telefonu             02 535 1065   ali   041 746 065       in  

elektronskih medijih  info@ortodontijams.si          tadeja.kramaric@gmail.com           www.ortodontijams.si   

                                                 ( predvsem za pridobivanje informacij o prostih terminih in čakalnih dobah)

 V primeru, da imate NAPOTNICO je naročanje preko portala   https://narocanje.ezdrav.si  priporočena oblika naročanja . Omogočeno je 24 urno neprekinjeno naročanje.                                                         

              POMEMBNO !!

Naša ambulanta je s številom trenutno vpisanih oseb na čakalni seznam in glede na obstoječe kapacitete ambulante presegla vse razpoložljive možnosti za začetek zdravljenja za najmanj naslednjih šest let.

Zato je pri naročanju z napotnico  potrebno  vedeti , da ste  z vpisom prevzeli vsa tveganja in ste se strinjali  z obstoječo čakalno dobo, ki  presega dopustno in lahko zelo vpliva na možnosti in uspešnost zdravljenja . Prav tako pa tudi ne zagotavljamo več da bo do zdravljenja sploh prišlo. 

V primeru, da želite, da vas na čakalni seznam vpišemo mi, je poleg ZZZS ŠTEVILKE  in ŠTEVILKE NAPOTNICE  osebe potrebno poslati IZJAVO, DA SE STRINJATE Z NAŠO ČAKALNO DOBO, ki presega dopustno in z vsemi posledicami ( zdravstvenimi in finančnimi ), ki iz tega izhajajo. Brez te izjave vas na čakalni seznam  žal ne moremo uvrstiti.