Čakalne dobe

ČAKALNE DOBE ( zdravljenje na napotnico)  

(zadnja posodobitev : november 2020 )   !! PODATKI SE DNEVNO SPREMINJAJO.

 Čakalna doba za Ortodontski pregled-prvi (vsz  1032P )

 • s stopnjo nujnosti zelo hitro: december 2020 (ogrožajoče stanje, poškodba)
 • s stopnjo nujnosti hitro:  januar 2023
 • s stopnjo nujnosti redno: december 2023

 

 Čakalna doba za Ortodontski pregled-začetek zdravljenja (vsz 1032Z )

 • s stopnjo nujnosti zelo hitro: takoj po pregledu (če se stopnja na pregledu potrdi)
 • stopjo nujnosti hitro :  okvirno 3-4 leta od pregleda (če se stopnja na pregledu potrdi)
 •  s stopnjo nujnosti redno :  okvirno 4-5 let od pregleda                                                                                             

     

OP.: Pri pacientih z označeno stopnjo nujnosti na napotnici (prednostni kriterij), se zdravstvena storitev izvede v skladu s Pravilnikom o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov ter v skladu s strokovnimi  doktrinarnimi smernicami na področju ortodontije.

Po vpisu v čakalni seznam algoritem določi okvirno čakalno dobo in na podlagi tega določi OKVIRNI TERMIN STORITVE. Natančen termin vam bomo sporočili mi pribl. 14 dni pred predvidenim datumom storitve ( to je takrat, ko bo storitev zagotovo že prejela oseba , vpisana na čakalnem seznamu pred vami.)

Število na novo obravnavanih oseb v enem letu je odvisno od višine sredstev, ki jih prejmemo od plačnika storitev ( Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ), cen potrebnega materiala za izvedbo storitev in težavnosti posameznega zdravljenja. Težje ko je zdravljenje ene osebe in dlje časa  ko traja, dražje je. Ker se je materaial za zaščito pred infekcijami, posebaj pred okužbo s Covid 19 , ki ga uporabljamo pri izvedbi storitev, močno podražil in ga na osebo porabimo več, je pričakovati dražje zdravljenje po osebi in s tem manjše število obravnav na leto, kar posledično pomeni podaljšanje čakalnih dob.

Odgovorna oseba za vodenje in upravljanje čakalnih seznamov je Tadeja Kramarič-Čizmazija, dr.dent.med.,spec. 

                      (tadeja.kramaric@siol.net)                  


Najkrajše čakalne dobe so dostopne na spletni strani ZZZS
in na portalu  https://cakalnedobe.ezdrav.si                                                                                                                                                                   

      Možne oblike naročanja na prvi pregled  (VSZ 1032P):

 • OSEBNO NAROČANJE V ORDINACIJI DO NADALJNJEGA NI MOGOČE !! 
  v ponedeljek, torek od 15:00 - 17:00 ure
  v sredo, četrtek, od 10:00 - 12:00 ure    
 • po pošti
 • po telefonu 02 535 1065 ali 041 746 065
 • po elektronskih medijih
  info@ortodontijams.si
  www.ortodontijams.si
 • e-naročanje     vsak dan od 8.00 do 13.00 ure  
  https://cakalnedobe.ezdrav.si

POMEMBNO !!

Pri vseh oblikah naročanja je potrebno  vedeti , da se z vpisom strinjate z obstoječo trenutno čakalno dobo, ki presega dopustno. Ob vpisu je zato potrebno natisniti obrazec iz naše spletne strani, podstran  Obrazci / ANAMNEZA.IZJAVE, ter jo izpolnjeno in natisnjeno poslati po pošti ali poskenirano po elektronski pošti. Vkolikor ste se vpisali preko portala e-naročanje sami in obrazca niste poslali, vas je na preseganje dopustne čakalne dobe opozorila opomba pri vpisu, kar bomo razumeli, da ste se strinjali.